Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik är metoder och strategi för att uppnå bra resultat i en förhandling. Till stor del handlar det om förberedelser men även mycket om psykologi och god människokännedom.