Gäldenär

Gäldenär är en person som har en skuld till någon annan.