Gäldenär

Gäldenär är en person eller ett bolag som har en skuld till någon annan. Motparten, den som lånat ut pengarna, kallas borgenär.