IDD

IDD står för Insurance Distribution Directive och är ett försäkringsdistributionsdirektiv som beskriver att en försäkringsdistributör ska ha tillräcklig kompetens utifrån sin befattning samt den verksamhet och de produkter som hanteras enligt god försäkringsdistributionssed.