Inhibition

Inhibition är ett beslut som inte får verkställas utan ska avvaktas med. En överinstans som en hovrätt kan besluta om inhibition ifall det är troligt att underinstansens beslut kommer att ändras.