Insolvens

Insolvens betyder att personen är på ekonomiskt obestånd, vilket alltså innebär att personen inte längre kan betala sina skulder.