Oaktsam våldtäkt

Oaktsam våldtäkt kan ske när den misstänkte personen inte har haft uppsåt att begå en våldtäkt, men ändå har utfört en sexuell handling utan samtycke. Detta kan ske exempelvis om den misstänkte personen har varit för berusad eller påverkad för att inse att den andra personen inte har gett sitt samtycke.