Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak är när någon med våld, hot om våld eller liknande sätt angriper en person på grund av att denne har anmält ett brott eller vittnat i rättegång eller försöker att hindra en person att anmäla brott eller vittna.