Prejudikat

När Högsta domstolen avgör en rättslig tvist, kan domstolen fastställa principer och riktlinjer som ska användas för att tolka och tillämpa lagen. Dessa principer kan sedan användas av andra domstolar när de behandlar liknande fall. Detta innebär att ett prejudikat från Högsta domstolen kan ha stor betydelse för rättstillämpningen i Sverige.

Domstolar behöver inte följa prejudikaten, men oftast används de som bindande av lägre instanser när liknande frågor ska avgöras.