Samtycke

Enligt sexualbrottslagen i Sverige krävs det att en person ger uttryckligt och frivilligt samtycke för att en sexuell handling ska vara laglig. Detta innebär att om en person inte ger samtycke eller inte kan ge samtycke på grund av exempelvis berusning, drogpåverkan eller medvetslöshet, är en sexuell handling olaglig. Samtycke kan vara att man man sagt ja eller på annat sätt aktivt visat att man vill delta.