Servitut

Servitut är rätten att använda exempelvis en väg eller brunn som hör till en annan fastighet. Ett servitut kan uppkomma genom skriftligt avtal, lantmäteriförrättning eller expropriation dvs tvångsförvärv. Servitutet gäller mellan fastigheterna.