Toxikologi

Toxikologi är vetenskapen om gifter. Exempelvis forskar man på olika kemikaliers påverkan på människor.