Toxikologi

En vetenskap om gifter. Exempelvis forskar man på olika kemikaliers påverkan på människor.