Upphandlingsrätt

Upphandlingsrätten reglerar hur en offentlig upphandling ska gå till och gäller för myndigheter och offentliga aktörer vid inköp av varor och tjänster