Utvecklingscentrum

Åklagarmyndigheten har ett utvecklingscentrum i Stockholm, Göteborg samt Malmö. Deras uppgift är bland annat att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden samt rättslig uppföljning och tillsyn som exempelvis överprövningar.