Vilandeförklaring

Vilandeförklaring är när fortsatta handläggningen av ett mål skjuts upp, till exempel på grund av att ytterligare fakta redovisas eller på grund av att man avvaktar en annan rättegång som kan få betydelse för målet.