Visselblåsare

En visselblåsare är någon som rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen till exempel att någon slår larm om att mutor tagits emot i företaget. Visselblåsaren ska kunna vara anonym och känna sig trygg när denne rapporterar missförhållanden eller fusk.