Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Har du känt dig nedtryckt, tystad eller till och med utskrattad i ett möte? I så fall kan du ha blivit utsatt för ett fult knep. För att se till att det inte händer igen kan du skaffa dig kunskap om hur de fula knepen fungerar och lära dig metoder för att bemöta dem.

Retorikexperterna Jenny Rosqvist och Torbjörn Andersson vet hur du ska upptäcka härskarteknik och fula knep. De lär dig hur du ska agera när du utsätts för detta i argumentationer, möten och förhandlingar.

Vill du fördjupa dina kunskaper? I e-kursen Bemöta fula knep i möten och argumentationer går Jenny Rosqvist och Torbjörn Andersson igenom fler fula knep och lär dig att bemöta dem effektivt. Här kommer ett urval av deras tips:

Granska de dåliga argumenten
Om du snabbt kan upptäcka oschyssta argument som inte håller, kan du oftast hantera dem på ett bättre sätt. Denna typ av argument, som kallas fallasier, är ofta inte helt igenom falska men de är inte heller korrekta. Ett vanligt argumentationsfel är när du hamnar i en diskussion med någon som hävdar att ”alla experter jag pratat med säger så här”, men vid närmare granskning visar det sig att de experter som tillfrågats har liknande åsikter 

En annan vanlig fallasi är personangrepp. Sådana kan vara luriga att märka och komma åt. Du kan till exempel argumentera i en faktafråga men bemöts med något som är riktat mot din person. I de fallen måste man ta diskussionen tillbaka till faktafrågan och uttrycka sig sakligt utan att falla i fällan att bemöta personangreppet.  

Ett annat sätt att argumentera inkorrekt är att sammankoppla dig personligen med till exempel en misslyckad uppgift eller projekt. Trots att du egentligen inte var ansvarig för misslyckandet så får någon det att framstå som att du var delaktig eller ansvarig och förminskar på detta sätt dig. 

Det finns många fler fallasier men generellt gäller att du måste granska argumentets relevans och hållbarhet. Fallasier brister ofta på en av dessa två punkter och man luras att tro på argumentet genom att den andra delen är rätt. Det är viktigt att belysa och angripa de argument som inte stämmer.  

Nedtryckt med hjälp av härskartekniker
Härskarteknik är sociala manipulationstekniker som används av en person som vill förstärka sin egen position genom att förminska någon annan. De vanligaste härskartekniker är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering, våld och hot om våld.  

Förlöjligande är en härskarteknik som innebär att du blir nedtryckt som person. Denna härskarteknik tangerar fallasin som heter personangrepp men i detta fall sker det återkommande. Ibland görs det omedvetet och då kan det behöva synliggöras. Ibland gör det mer subtilt som ett osynliggörande, som är en annan härskarteknik där någon visar att du inte är viktig som person. Ofta kan det hjälpa att en kollega påpekar att ett förlöjligande eller osynliggörande sker. Om man märker att det sker återkommande kan ett sätt att hantera det vara att ta kontakt med en kollega för att be om hjälp genom att han eller hon kan ta ditt parti och på så sätt synliggöra beteendet.  

Undanhållande av information är en annan härskarteknik som kan få dig att känna dig nedtryckt. Du blir inte informerad eller inbjuden till möten du borde varit med på. Du kan tryckas ner genom att andra redan har diskuterat något du börjat jobba med. Denna härskarteknik måste du bemöta själv genom att synliggöra att kommunikationen inte har fungerat. Du kan belysa och lyfta upp vad som hände och hur ni ska göra för att det inte ska hända igen.   

När du känner igen en härskarteknik kan du bemöta den. Att ha kunskap är viktig för att komma tillrätta med härskartekniker och gör dem svårare att använda. Ofta är härskarteknikerna omedvetna och därför är det bra att du försöker undvika att anklaga eller bli arg men när du lär dig bemöta dem så kommer du känna dig stark istället för nedtryckt. 

Knep i förhandlingar – detta ska du uppmärksamma
I förhandlingar bör du ha koll på ett flertal knep som motparten kanske försöker använda sig av. Vanligtvis handlar det om att förankra något högt eller lågt eller be om ytterligare saker trots att förhandlingen nästan är klar. Det händer även att någon under förhandlingen försöker baka in saker som inte ens är viktiga i syfte att kunna släppa dessa på slutet för att få något annat i utbyte. Här behöver du syna deras kort och vara vaksam om något är orimligt.  

Vare sig det gäller fallasier, härskarteknik eller fula knep i förhandlingar är det av största vikt att snabbt kunna upptäcka dem, det är då kan man göra något åt det genom att reagera direkt. Att komma en kvart eller en dag efteråt fungerar inte. 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE