Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

För att attrahera och rekrytera personer med drivkraft och skapa ett effektivt team kan du sätta GRIT i fokus. GRIT är ett begrepp som blev populärt genom psykologen Angela Duckworth. Hon definierar GRIT som kombinationen av passion och uthållighet, vilket är avgörande för att uppnå långsiktiga mål.

Enligt Angela Duckworth når en människa mer framgång om man mäter GRIT än de som till exempel har högt IQ. Dessa personer står fast vid sina framtidsambitioner och arbetar hårt för att nå dem, även om de möter motgångar eller utmaningar under processen.

👀 Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium Attrahera och behåll drivna medarbetare. 

GRIT är inte en medfödd egenskap utan något som kan utvecklas och läras. GRIT kan stärkas genom olika metoder.

Så här uvecklar du GRIT

1. Utveckla en tillväxtinriktad inställning genom att lära dig se utmaningar som möjligheter att lära dig något istället för hinder. När du har en tillväxtinriktad inställning tenderar du att klara svårigheter bättre och du kan fortsätta att arbeta mot dina mål trots motgångar.

2. Målsättning är avgörande för att utveckla GRIT. Det är viktigt att dina mål är tydliga, meningsfulla och engagerande eftersom det gör att du lättare kan upprätthålla motivation över tid, även när vägen framåt är svår.

3. Öva på självdisciplin och uthållighet. När du tränar på att hålla dig till dina planer och därmed övervinna frestelser blir du starkare och får mer självdisciplinen, vilket är en viktig del av GRIT.

Lär dig från misslyckanden och försök se dem som lärorika erfarenheter så långt det går. När du analyserar vad som gick fel kan du förbättra dig i framtiden.

5. Lär dig söka stöd från kollegor och vänner när du står inför utmaningar. Skaffa dig en mentor som stöttar och tror på dina långsiktiga mål.

Vissa människor har visserligen högre GRIT naturligt, men Angela Duckworth menar att alla kan förbättra dessa egenskaper med bra verktyg och rätt inställning. Att utveckla GRIT handlar mycket om egna val, engagemang att sträva mot kontinuerlig förbättring och viljan att utveckla sitt kunnande.

Identifiera GRIT

Att identifiera GRIT hos medarbetare är viktigt för arbetsgivare som vill ha ett engagerat team. Här är några strategier för att identifiera och utveckla GRIT på arbetsplatsen:

Beteendebaserad intervju: Under rekryteringsprocessen kan arbetsgivare använda beteendebaserade intervjufrågor där kandidaterna får beskriva hur de har hanterat tidigare utmaningar och motgångar.

Kontrollera referenser: Genom att prata med tidigare arbetsgivare eller kollegor kan man få en uppfattning om kandidaten har förmågan att sträva mot mål trots motgångar eller om personen ger upp.

Iaktta arbetsprestationer: Som chef och ledare kan du observera hur olika personer hanterar långvariga projekt och svåra tider. Uthållighet och en vilja att förbättras är nyckelindikatorer på GRIT.

Strategier för att främja GRIT

För att främja GRIT i arbetsgruppen kan du uppmuntra en kultur där lärande och utveckling värderas högt. Det inkluderar att ge anställda möjligheter att ta sig an nya utmaningar och lära sig från misslyckanden utan rädsla för negativa konsekvenser. Du kan även se till att anställda kan få coachning eller en mentor. Det kan hjälpa dem att förbli fokuserade och engagerade. Även sådana resurser som verktyg och kunskap är viktigt för att de anställda ska känna sig säkra och ha möjlighet att utföra sitt jobb effektivt.

Det är även viktigt att ge erkännande och konstruktiv feedback. När din personal anstränger sig och visar engagemang är det viktigt att det uppmärksammas även i de fall det inte ger resultat direkt. När medarbetarens arbete leder till framgång är det viktigt att det även framhävs för att inspirera andra. Att utveckla och uppmuntra GRIT hos de anställda kan skapa ett mer produktivt team som är bättre rustad att hantera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål.

➡ På kursen Employer branding – attrahera rätt medarbetare berättar Sofia Lindström om hur du tar reda på drivet hos kandidaten och hur du matchar det mot rollen och er organisation. Läs mer här. 🔗

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE