Kursen går igenom vad internprissättning är och principerna för detta, när det aktualiseras samt de olika regelverken, såväl de svenska som de internationella. Även de praktiska aspekterna av internprissättning kommer att beröras, exempelvis hur du analyserar transaktioner utifrån funktioner, risker och tillgångar.

Vidare kommer behandlar kursen Skatteverkets kontrollmöjligheter avseende internprissättning och hur du bäst bemöter Skatteverket i fråga om argumentation och dokumentation. Dessutom berörs de viktigaste förändringarna under senare tid avseende OECD:s BEPS-paket.

Som deltagare erhåller du fördjupade kunskaper av internprissättning samt i hur man gör en korrekt företagsekonomisk bedömning av transaktioner mellan närstående företag och skapa en tillförlitlig dokumentation enligt svensk lag som kan visas upp när Skatteverket så kräver det.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad internprissättning är och varför detta är något som du måste förhålla dig till i ditt dagliga arbete
  • De svenska och internationella ramverken som finns på internprissättningsområdet och vad de innebär
  • Funktions- och jämförbarhetsanalyser
  • Skatteverkets kontrollmöjligheter och uppfattning i frågan om internprissättning
  • Rapporteringsskyldigheter, såsom internprissättningsdokumentation och Country-by-Country Reporting (CbCR)

Målgrupp:

Kursen riktar sig till skatt- och/eller ekonomiansvariga, revisorer, redovisningskonsulter, controllers samt andra vars arbete delvis berör/eller kommer beröra internprissättning

Nivå/förkunskaper:

Grundläggande skatterätt, helst även internationell beskattning. Grundläggande kunskaper i ekonomi/redovisning är fördelaktigt.

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskaper om internprissättning samt vilka olika analyser som finns samt de svenska och internationella krav som företagen har att rätta sig efter. Under kursdagen kommer du även ha möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaperna i form av ett case. Den framtida utvecklingen på området och vad den kan innebära för dig, kommer att diskuteras.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Vad är internprissättning och varför är det så viktigt? Olika rättsakter och deras betydelse.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Olika typer av transaktioner samt funktions- och jämförbarhetsanalyser.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Dokumentation av internpriser, CBCR, och skatterevisioner

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Case-study, utbyte av erfarenheter och den framtida utvecklingen.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

28 Apr 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
Lokal meddelas

Platser finns

On Demand
T.o.m. 28 Maj 2023

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 28 april 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Mats Höglund
Mats Höglund
Läs mer