Kursen kommer beröra ämnet som ligger i gråzonen mellan ekonomi och juridik och som har fått en ökad betydelse under de senaste åren, nämligen internprissättning.

Livesändning – kurstillfället den 22 april kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Inledningsvis kommer vi att gå igenom grunderna, d.v.s. vad internprissättning är, när det aktualiseras samt de olika regelverken. Under dagen kommer vi även att beröra de praktiska aspekterna av internprissättning, exempelvis hur du analyserar transaktioner utifrån funktioner, risker och tillgångar. Du som deltagare kommer även att få information om olika typer av transaktioner som vi ofta ser i vårt dagliga arbete, sådana transaktioner kan exempelvis vara management, omstruktureringar och finansiella transaktioner (cash-pools).

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad internprissättning är och varför detta är något som du måste förhålla dig till i ditt dagliga arbete
 • De svenska och internationella ramverken som finns på internprissättningsområdet och vad de innebär
 • Funktions- och jämförbarhetsanalyser
 • Olika typer av transaktioner, såsom management fee, omstruktureringar, immateriella tillgångar och finansiella transaktioner
 • Rapporteringsskyldigheter, såsom internprissättningsdokumentation och Country-by-Country Reporting (CbCR)

Målgrupp:

Kursen riktar sig till skatt- och/eller ekonomiansvariga, revisorer, redovisningskonsulter, controllers samt andra vars arbete delvis berör/eller kommer beröra internprissättning

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

  - Vad är internprissättning?
  - Svenska regler och OECD Transfer Pricing Guidelines
  - Funktions- och jämförbarhetsanalys

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  - Forts. funktions- och jämförbarhetsanalys
  - Management fee, omstruktureringar, immateriella tillgångar, finansiella transaktioner etc.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  - Forts. Management fee, omstruktureringar, immateriella tillgångar, finansiella transaktioner etc.
  - Överlappande problem (ex. moms, källskatt och tull).

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  - Internprissättningsdokumentation (Local file och Master file)
  - Country-by-Country Reporting (CbCR)

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.