En årligen återkommande nyhetsdag för dig som arbetar med miljöfrågor och berörs av miljöjuridiken. Håll dig uppdaterad om viktiga nyheter och aktuella frågor.

Miljöjuridiken är ett område där utvecklingen är stark. Många nyheter har tillkommit under senare tid i miljölagstiftningen och Miljöbalkens föreskrifter. Det har bland annat handlat om nya kemikalieregler och regler kring avfallshantering, buller, naturvård och artskydd. Fler nyheter står för dörren och vid 2017 års nyhetsdag gör vi en ny summering av den senaste tidens utveckling.

Nyhetsdagen är ett uppskattat och utmärkt tillfälle till en viktig uppdatering inom miljöområdet. Förutom våra experter Stefan Rubenson, Tomas Underskog och Björn Hellman träffar du kollegor inom ditt ansvarsområde. Det kommer att finnas gott om utrymme för frågor och en intressant diskussion.

Under nyhetsdagen får du som kursdeltagare kunskap om:

 • Ny Lagstiftning och nya utredningsförslag
 • Buller – planering och genomförande i nytt ljus
 • Miljöbalken och plan- och bygglagen, samverkar eller motverkar de varandra?
 • Artskyddet – en fortsatt utmaning
 • Miljökvalitetsnormer för vatten – rättspraxis som ställer nya krav
 • Strandskyddet – har vi nått vägs ände?

 Målgrupp

Kursen passar dig som i ditt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och därigenom miljöbalkens specialföreskrifter – tekniska konsultbyråer, byggbranschen, branschorganisationer, kommuner och statliga myndigheter, länsstyrelser samt jurister som är verksamma inom området.


 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Ny lagstiftning, nya utredningsförslag, Stefan Rubenson

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass 2
  Buller – planering och genomförande i nytt ljus, Tomas Underskog
  Miljöbalken och plan- och bygglagen, samverkar eller motverkar de varandra? Tomas Underskog

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass 3
  Artskyddet – en fortsatt utmaning, Björn Hellman

 • 14-15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30– 16.00

  Pass 4
  Miljökvalitetsnormer för vatten – rättspraxis som ställer nya krav, Björn Hellman
  Strandskyddet – har vi nått vägs ände? Stefan Rubenson

 • 16.00-

  Kursen avslutas

Citat

BG Institute har de bästa föreläsarna.

Stefan Flemström

Advance Advokatbyrå

BG Institute har ett professionellt och trevligt bemötande!

Elisabeth Ask Lundgren

Advokat Elisabeth Ask Lundgren AB