Påföljdsdagarna är en av BG Institutes populäraste kurser. Under två dagar ger Martin Borgeke en gedigen genomgång av påföljdsteoretiska frågeställningar, baserat på helt nya fall.

Kursen syftar till att ge deltagarna både överblick över regelsystemet och dess tillämpning, samt  fördjupning i olika viktiga frågeställningar. En betydande del av kursen ägnas åt genomgång av praktikfall som diskuteras både i mindre grupper och i storgrupp. Praktikfallsgenomgångarna varvas med kortare föreläsningar avseende frågor som aktualiseras. I kursavgiften ingår samtliga måltider.

Under kursdagarna går Martin Borgeke bland annat igenom:

• Grundläggande påföljdsteoretiska frågeställningar
• Bestämmande av straffvärde
• Övriga omständigheter som påverkar straffmätningen
• Principerna för påföljdsvalet
• Ungdomspåföljderna
• Hanteringen av påföljdskonkurrensproblem
• Argumentationsmodeller rörande påföljdsbestämning

Efter att första kursdagen är avslutad ingår en middag på Hotel Skeppsholmen tillsammans med Martin Borgeke och övriga kursdeltagare.


Målgrupp

Kursen riktar sig främst till advokater men även till åklagare och domare. Kursen är baserad på helt nya fall, så även du som deltog vid Påföljdsdagarna 2012 och 2015 har stort utbyte av denna kurs.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Inledande genomgång av den påföljdsteoretiska utvecklingen och grunden för dagens system.

 • 10.15 - 11.30

  Pass II
  Arbete med praktikfall

 • 11.30 - 12.30

  Lunch (ingår)

 • 12.30 - 14.00

  Pass III
  Redovisningar, genomgångar och diskussioner

 • 14.00-14.15

  Fikapaus

 • 14.15 - 16.00

  Pass IV
  Arbete med praktikfall

 • 16.00

  Kursen avslutas

 • 17.00

  Gemensam fördrink

 • 17.30

  Gemensam middag

 • Dag 2 - 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Redovisningar, genomgångar och diskussioner

 • 10.15 - 11.30

  Pass II
  Arbete med praktikfall

 • 11.30 - 12.30

  Lunch (ingår)

 • 12.30 -14.00

  Pass III
  Redovisningar, genomgångar och diskussioner

 • 14.00-14.15

  Fikapaus

 • 14.15 - 16.00

  Allmän frågestund, fördjupning i återstående frågor

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mycket bra kurs, arrangemang och mat.

Detta var en professionell kurs med en inom rättsväsendet kursledare. Jag är tacksam för detta.

Advokatbyrån Christer Wersäll