Nycklar till framgång, vad handlar det om egentligen och  hur gör de allra bästa säljarna?

För att bli en framgångsrik säljare finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till. Här är sju  framgångsfaktorer som brukar vara associerade med framgång inom försäljning.

1. Ambition

Viljan att utvecklas och nå nya resultat.  Du vill bli skickligare för varje dag.
För att vara framgångsrik inom försäljning är det viktigt att vara öppen för att lära sig nya saker och kontinuerligt förbättra sina färdigheter. En framgångsrik säljare strävar efter att utvecklas och lära sig av varje försäljningssituation.

2. Empati och kommunikation

Empati hjälper säljaren att sätta sig in i kundens perspektiv och förstå deras behov, önskemål och utmaningar på en djupare nivå. Genom att visa empati kan säljaren skapa en starkare relation med kunden och bygga förtroende.

Du behöver inte hålla med kunden men du behöver förstå vad kunden behöver. Du kan vara nyfiken och intresserad, och på så sätt växer din empati. Du behöver även kunna kommunicera och uttrycka dig tydligt, lyssna aktivt på kundernas behov och kunna anpassa sitt budskap för att möta kundens förväntningar.

3. Mental styrka

Du behöver träna din hjärna, lära dig nya saker och det är en stor fördel om du kan se saker ur ett positivt perspektiv – att du ser att saker är möjligt.

Du behöver även kunna hantera stress och press. Man kan ha mycket att göra men ändå inte vara stressad. Stress handlar mycket om att du har en oklar bild av framtiden. När vi har en tydlig bild av framtiden och vet vad vi kan förvänta oss, kan vi bättre planera och hantera våra liv. Men när det finns osäkerhet och ovisshet kan det vara svårt att veta vilka steg vi ska ta och vilka beslut vi ska fatta. Det är viktigt att hantera denna typ av stress och osäkerhet på ett konstruktivt sätt. Att skapa realistiska mål, utveckla strategier för att hantera osäkerhet och att fokusera på nuet och göra det bästa av den situation man befinner sig i är viktiga delar som kan minska stressen.

4. Mod

Att vara modig innebär att man vågar ta risker, utmana sig själv och utforska nya möjligheter. Inom försäljning kan detta vara avgörande för att uppnå framgång. De bästa säljarna kan våga ställa frågor som är utmanande, och göra saker som kan kännas lite obekväma men som leder affären framåt.

5. Humor och entusiasm

Att kunna skapa starka och förtroendefulla relationer med kunder är viktigt för framgång inom försäljning. När vi skrattar och mår bra ihop med människor tycker vi att det är enklare att umgås med dem.
Att vara entusiastisk och passionerad för det man säljer kan vara smittsamt och övertygande. En framgångsrik säljare kan entusiasmera och inspirera sina kunder genom att visa upp sin egen entusiasm.

6. Aktivitet x kvalitet

Mängden kundkontakter avgör antalet affärer och om vi har ambitionen att göra vårt jobb bra så kommer kvaliteten öka eftersom vi blir bättre på det vi gör. Aktivitet och kvalitet ger resultat.

7. Mål

De bästa säljarna har tydliga mål. De vet var de är på väg och varför.

En framgångsrik säljare är självdisciplinerad och har förmågan att arbeta självständigt mot uppsatta mål. Det krävs en stark arbetsmoral, uthållighet och förmåga att hantera avslag och motgångar.

Det finns studier och forskning som tyder på att det är fördelaktigt att sätta upp tydliga och konkreta mål för att uppnå framgång och ökad motivation. Att skriva ner mål kan hjälpa till att klargöra och konkretisera dem, vilket kan leda till ökad fokus och engagemang för att uppnå dem.

Vill du fördjupa dig?

I e-kursen Affärsmannaskap – vässa din kundförståelse får du tips och verktyg för personlig försäljning, kunskap om vanliga hinder som gör att affärerna inte riktigt lyfter – och hur du kan undvika dem.

I kursen Självledarskap – om konsten att leda sig själv handlar det om din egen, personliga framgång. De flesta vill ha framgång i sina liv men få har definierat vad det verkligen är just för dem.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE