Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Branschföreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har sedan år 2015 arbetat med en revidering av standardavtalen inom entreprenadområdet, AB 04 och ABT 06. Nu är deras arbete i slutskedet och förväntas vara klart under 2023.

Läs mer om revideringen

Nya regler är att vänta men sannolikt kommer tvistefrågorna att vara desamma. Enligt Magnus Widebeck, Sveriges dispaschör, finns det 32 typiska tvister som är extra viktiga att känna till. Tvisterna handlar om tillämpning av föreskrifter i alla kapitel i AB som har materiella regler, dvs.

1 Omfattning:  tvist 1-2

2 Utförande: tvist 3-6

3 Organisation: tvist 7

4 Tider:  tvist 8-10

5 Ansvar och avhjälpande: tvist 11-22

6 Ekonomi: tvist 23-25

7 Besiktning: tvist 26-27

8 Hävning: tvist 28-32

9 om kap. 4: Om rätt till förlängning av kontraktstiden saknas

10 om kap. 4: Om entreprenören har rätt till ersättning för forcering

11 om kap. 5: Risken för skador på entreprenaden under entreprenadtiden

12 om kap 5: Storleken på det vite som entreprenören ska betala

13 om kap 5: Storleken på den ersättning för hinder som beställaren ska betala

14 om kap 5: Ansvar för fel som framträder under garantitid

15 om kap 5: Ansvar för fel som framträder efter garantitiden

16 om kap 5: Skada på entreprenaden eller på motpartens arbete

17 om kap. 5: Andra skador än i tvist 16 som ett fel eller vårdslöshet påstås ha orsakat

18 om kap. 5: Ansvaret för skada som drabbar tredje man

19 om kap. 5: Underrättelseskyldighet om fel eller skada på grund av fel

20 om kap. 5: Rätten till avhjälpande, avhjälpandeersättning och värdeminskningsavdrag

21 om kap. 5: Preklusion av skadeståndsanspråk

22 om kap. 5: Ersättning av entreprenörens underentreprenör

23 om kap. 6: Vilken ersättning ska beställaren betala

24 om kap. 6: Väsentlig rubbning av förutsättningarna för utförandet ska påverka ersättningen

25 om kap. 6: Preskription av entreprenörens fordringar

26 om kap. 7: Om slutbesiktning gjorts på rätt sätt och om besiktningsmannens slutsatser är riktiga

 

Entreprenadrättsliga tvister innebär inte sällan civilrättsliga och processrättsliga utmaningar som skiljer dem från andra tvister. Under kursdagen Entreprenadrättsliga tvister, går Magnus, tillsammans med advokaten Fanny Gleiss Wilborg, igenom tolkningar av och regler för vanligt förekommande tvister.

 

Påminnelsemejl vid publicering av respektive tvist

Heldagskursen äger rum den 5 december 2023. Fram till dess kommer en tvist, med tillhörande regler i AB som ofta står centrala i kommersiella entreprenadtvister, att publiceras veckovis. Vill du få ett påminnelsemejl när tvisterna publiceras? Signa upp dig här nedan. Annars håll utkik på vår hemsida och sociala medier.

Signa upp dig nedan:

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE