Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Nya LAS var från början tänkt för att mjuka upp turordningsreglerna, men visade sig omfatta stora förändringar gällande främst uppsägning och visstidsanställningar. Den trädde i kraft 30 juni och började tillämpas den 1 oktober 2022. Den innebär även en hel del övergångsregler och semidispositiva regler som är relativt krångliga. Här ger vi dig sju punkter om den reformerade arbetsrätten som du bör ha koll på.  

 1. Sakliga skäl ersätter saklig grund för uppsägning
  Om den anställde fortsätter att missköta sig trots varningar kommer arbetsgivaren kunna bortse från lång anställningstid, och vid allvarligt brott behöver inte arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes försörjningsbörda och andra liknande skäl. Ändringen gäller enbart vid personliga skäl. Reglerna om sakliga skäl är semidispositiva, vilket dock inte gäller statligt anställda.
   
 2. Utökat undantag för turordningsregler
  Arbetsgivaren kommer kunna undanta upp till tre nyckelpersoner. Detta kommer gälla alla arbetsgivare oavsett turordningskretsar och driftställen. För att göra ytterligare undantag måste tre månader gå. Har företaget kollektivavtal finns mer generösa regler.
   
 3. Hyvling ska ske i turordning
  I de fall arbetsgivaren vill sänka sysselsättningsgraden måste de följa turordningen. Tidigare kunde arbetsgivaren välja den eller de anställda de ville, men nu gäller sist anställd – först hyvlad. Dessutom träder inte förändringen i sysselsättningsgrad i kraft förrän efter en viss tid, vanligtvis uppsägningstiden den anställde har, men som längst tre månader. Reglerna är semidispositiva.
   
 4. Anställningen ska inte bestå vid tvist
  Om den anställde bli uppsagd och yrkar ogiltighet har han eller hon tidigare har haft rätt att fortsätta vara anställd till dess domstol har avgjort fallet. Den rätten kommer tas bort och den anställde får sluta omedelbart även om han eller hon yrkar tvist. Det kommer även bli dyrare för arbetsgivaren att säga upp eller avskeda en person under felaktiga omständigheter.
   
 5. Visstidsanställning övergår snabbare till tillsvidareanställning
  Allmän visstidsanställning ersätts med särskild visstidsanställning som bland annat innebär att den anställda får en tillsvidareanställning redan efter tolv normalmånader under en femårsperiod, i stället för de två år som gällde tidigare. En normalmånad är 30 dagar vilket påverkar datumet för när anställningen ändras. En annan viktig sak att känna till gäller behovsanställd personal. Om arbetstagaren har arbetat minst tre dagar under samma kalendermånad räknas detta som en månads anställning, inte tre dagar. Reglerna är semidispositiva.
  Övergångsreglerna kring visstidsanställningar kan uppfattas krångliga. Har du anställt personal före den 1 oktober 2022 gäller de gamla reglerna men det finns konverteringsregler som framför allt gäller behovsanställningar där visstidsanställning från den 1 mars 2022 inkluderas.
   
 6. Heltid ska vara norm
  Om inget annat avtalats så är en anställning på heltid och tillsvidare. Därför är det viktigt att skriva anställningsavtalet på korrekt sätt och se till att anställningsformen tydligt definieras.
   
 7. Uthyrningslagen ändras
  Bemanningsanställda kommer ha rätt till tillsvidareanställning hos kunden om de varit placerade hos samma kund på samma driftenhet längre än 24 månader under en 36 månadsperiod. Detta gäller inte uthyrning hos staten, eftersom de har en regel där de kan köpa sig fria genom att betala arbetstagaren två månadslöner.

➡ Vill du fördjupa dig? Här hittar du alla våra LAS-kurser 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE