Att arbeta i en styrelse och bidra till att företaget och dess organisation utvecklas är väldigt berikande, samtidigt som man förväntas upprätthålla sitt förtroende och ansvar gentemot ägarna. Här är sju saker du bör fundera över innan du tackar ja till en plats i styrelsen. 

1. Personligt och ekonomiskt ansvar

Vare sig du sitter i styrelsen för en idrottsförening, din bostadsrättsförening eller ett bolag innebär uppdraget att du blir personligt ansvarig om exempelvis ett beslut leder till skadeståndskrav, ekonomiska fel i bokföringen eller om någon i styrelsen agerar vårdslöst och föreningen eller företaget lider ekonomiska förluster.

2. Nödvändig kompetens

Eftersom du blir personligt och ekonomiskt ansvarig är det viktigt att du har utbildning och kompetens inom styrelsearbete. Utmaningarna med att sitta i en styrelse blir allt mer komplexa och omvärlden är snabbföränderlig. Du behöver kunskap om allt från hållbarhetsfrågor till finansiering och riskhantering.

3. Insats och ersättning

Eftersom en styrelseledamot har ett stort ansvar bör ersättningen motsvara arbetet. Innan du tackar ja till uppdraget bör du försöka få en överblick över hur mycket arbete du förväntas utföra.

4. Intressekonflikter och samarbete med ägare och styrelse samt vd

Som styrelseledamot ska du kunna sätta företagets intressen främst. Har du några intressekonflikter bör du tänka över ditt beslut eller tacka nej.

Samarbetet mellan styrelsen och ägarna, samt styrelsen och vd:n bör fungera på ett bra sätt. Det ska finnas ett ömsesidigt förtroende och en given strategi. Det är även viktigt att styrelsemedlemmarna fungerar bra ihop för att arbetet ska bli så smidigt som möjligt.

5. Sekretess och rapportering

När du sitter i en styrelse kommer du hantera en hel del sekretessbelagd information och det är viktigt att det framgår med tydlighet hur denna information ska hanteras.

Dokumentation och rapportering är också en viktig del av styrelsens arbete. Det måste framgå vad som beslutats och om det fanns meningsskiljaktigheter när beslutet togs samt hur detta ska rapporteras vidare.

6. Svåra beslut och beredskap för kris

En styrelse kan bli ställd inför stora förändringar och tuffa beslut till exempel vid en omorganisation eller vid uppsägningar och styrelsen bör vara beredd på att behöva hantera detta.

När det kommer till en kris för bolaget, vet man att många styrelser saknar beredskap. Styrelsen måste ha en samsyn kring hur kriser ska hanteras. Det kan gälla allt ifrån hur krismöten och information ska gå till hur personal ska tas omhand och de finansiella aspekterna av krisen.

7. Vad händer vid en konkurs?

Som styrelseledamot kan du bli personligt ansvarig om företaget går i konkurs till följd av beslut från styrelsen. Det kan till exempel vara så att styrelsen bör ha agerat snabbare vid en skuldsättning eller tagit beslut om andra åtgärder.

Bli certifierad styrelseledamot
Vill du bli certifierad styrelseledamot? Vår certifieringsutbildning omfattar två fullmatade dagar och leds av två av Sveriges främsta lärare i ämnet. Utöver de lärarledda dagarna ingår även gemensamt mingel efter första dagen, handböcker samt ett avslutande certifieringstest. Läs mer här. 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE