Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökar och samhällskostnaden är enorm. Men det går att vända detta genom förebyggande arbetet på arbetsplatser – där arbetsgivarens roll är otroligt viktig. Kunskapen måste öka för att arbetsgivaren ska kunna ge akt på tidiga tecken på ohälsa och ha åtgärder på plats för att förhindra att det går så långt som till långtidssjukskrivning, säger Jenny Wiener, hälsoekonom på Skandia till TV4 Nyhetsmorgon.

Orsakerna bakom långtidssjukskrivningar är både fysisk och psykisk sjukdom, men en oroväckande trend är att psykisk ohälsa ökar markant. Kostnaden för långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa uppgick till 32,6 miljarder år 2022 vilket är nästan lika högt som den för fysisk sjukdom som har minskat sedan 2015 och som nu ligger på 38,2 miljarder visar en ny rapport från Skandia*.

Psykisk ohälsa ökar
Under pandemi-åren minskade kostnaden för långtidssjukskrivningar men nu ökar åter igen sjukskrivningarna som beror på psykisk ohälsa. Sverige är på väg till en situation där hälften av sjukskrivningarna beror på psykisk ohälsa – att stärka den psykiska hälsan i samhället, inklusive på arbetsplatser, är oerhört viktigt. Ju friskare vi är desto mer pengar kan sparas, vilket gör att både individen, samhället och företagen tjänar på detta.

Fånga upp tidiga tecken
Jenny Wiener förklarar att arbetsplatser behöver ha friskfaktorer på plats, vilket till exempel inkluderar bra ledarskap samt en välfylld verktygslåda för att hantera ohälsan. Företagen måste se till att utbilda chefer i att tidigt fånga upp tecken på ohälsa hos sina medarbetare samt guida medarbetaren och så långt det är möjligt erbjuda det stöd som medarbetaren är behov av.

Förenkla att söka vård
Även politikerna måste bidra till förändring och ett helhetsgrepp krävs, med förståelse för att psykisk och fysisk sjukdom hänger samman.
– Vi måste förenkla för människor att söka vård. Många väntar alldeles för länge, säger Jenny Wiener till TV4 Nyhetsmorgon.

Kompetens och verktyg för chefer och ledare
På kursen Hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen får du verktygen för att förebygga, känna igen och hantera ohälsosam stress bland medarbetare. Du får kunskap i riskfaktorer samt hur ledarskap baserat på goda relationer och arbetsglädje kan skapa för att optimera företagets resultat. Kursledaren Michael Rangne är överläkare, specialist i psykiatri och utbildad i kognitiv psykoterapi.

*Källa

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE