Välkommen till en kurs som behandlar arbetsrelaterad stress på organisatorisk och individnivå. En kurs där du som arbetsgivare får praktisk kunskap och redskap om hur du förebygger och hanterar stress på arbetsplatsen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,67 av 5,0 ⭐


Är du chef, HR, skyddsombud, personal på företagshälsovården eller innehar du en position med någon form av formell eller informell ledarroll är detta en viktig kurs för dig.  Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö ( AFS 2015:4) där vikten av kunskap kring förebyggande arbete har poängterats. Föreskrifterna gäller sedan den 31 mars 2016. I kursen Hantera och förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen ger Michael Rangne dig ökad kunskap om hur din organisation ska arbeta med att förbättra arbetsförhållanden och minska arbetsrelaterad stress.

Efter kursen kommer du ha lärt dig hur man kartlägger arbetsrelaterade stressfaktorer, stressreaktioner och stressrelaterad ohälsa på din arbetsplats. Du kommer även att få med dig användbara verktyg för att fortsätta det förebyggande arbetet kring frågan om stress på organisationsnivå men även matnyttig kunskap om hur du som ledare kan påverka dina medarbetare för att minska stress på arbetet.

Som deltagare får du:

  • Verktyg att förebygga, känna igen och hantera ohälsosam stress hos dina medarbetare. Vad skiljer ”positiv” och ”negativ” stress? Vilka är riskfaktorerna för att utveckla stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen?
  • Kunskap om fördelarna med att förebygga och tidigt åtgärda tecken till stress och stressrelaterade symtom, eftersom det är mycket lättare och mindre kostsamt att åtgärda problemen i sin linda än längre fram
  • Kunskap om vad du som chef kan göra. Ledarskap fokuserat på omsorg, goda relationer och arbetsglädje som en väg att minimera negativ stress och optimera organisationens resultat
  • Kunskap om varför genuin arbetsglädje är bästa skyddet mot stress och psykisk ohälsa, samtidigt som det är en effektiv genväg till nöjda, motiverade, lojala och högpresterande medarbetare
  • Kunskap om hur du kan hantera din egen stress så att den inte inverkar negativt på ditt arbete, dina medarbetare och din hälsa
  • Ett praktiskt perspektiv på stress, utbrändhet, utmattning, utmattningsdepression och annan stressrelaterad ohälsa

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till alla med någon form av formell eller informell ledarroll som vill utveckla sina färdigheter och kunskaper i att arbeta förebyggande, upptäcka och hantera stress på arbetsplatsen. Till exempel chefer HR, skyddsombud eller personal på företagshälsovården.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Genomgång av föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
Stress och dess effekter på individ och organisation.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Stressrelaterad ohälsa: de vanligaste tillstånden och hur de känns igen.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Hur organisationen kan förebygga och hantera stress och dess följder: Gott ledarskap, arbetsglädje, locka fram det bästa ur varje medarbetare, stöd och goda relationer, mening och sammanhang, krav och kontroll, rättvisa och belöning.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Fortsättning på föregående pass. Konklusioner, konkreta råd och praktisk planering av insatserna.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 2 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Michael Rangne
Psykiatriker
Läs mer