Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

En advokat prickas av Advokatsamfundets eftersom han inte uppfyllt det utbildningskrav som advokater är skyldiga att upprätthålla för att vidareutveckla sin yrkeskompetens och han har på så sätt åsidosatt sina plikter som advokat, enligt en artikel i Dagens Juridik.

En advokat måste genomgå minst 18 timmar strukturerad utbildning per år. År 2020, under pandemin, reviderade Advokatsamfundet stadgarna på så sätt att det förtydligades att direktsända kurser, där deltagarna är närvarande genom olika tekniska lösningar, kan tillgodoräknas på samma sätt som traditionella lärarledda kurser med fysisk närvaro.

Advokaten menar att han varit ovan att delta digitalt via länk och han anser att en onlinekurs inte kan jämföras med en fysisk kurs. I ett yttrande till nämnden uppger advokaten att han inte deltagit i någon utbildning alls under 2021. Han menar att han arbetade mestadels hemifrån under pandemin och inte funderade särskilt mycket på utbildningar.

Han uppger dock att han under 2022 gått en rad utbildningar. Disciplinnämnden förändrar dock inte sin bedömning och advokaten prickas.

Både våra fysiska lärarledda kurser i kurslokal samt digitala kurser följer Advokatsamfundets riktlinjer för professionell vidareutbildning av advokater. Utbildningen måste den vara yrkesrelaterad, men den behöver inte ha juridiskt innehåll.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE