Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Efter årsskiftet ändras årsredovisningslagen för bostadsrättsföreningar, oavsett storlek. Lagen är tänkt att stärka tryggheten för den som köpt eller äger en bostadsrätt och gäller från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2023.

I praktiken börjar de nya reglerna alltså i de flesta fall tillämpas i början av 2024, i boksluten för kalenderåret 2023. Men den löpande redovisningen behöver anpassas redan från början av 2023, liksom en del andra interna rutiner i föreningarna. Och som rådgivare behöver ni ligga ytterligare lite före.

Information från BRF till fastighetsmäklare
Föreningarnas information till fastighetsmäklare påverkas redan från 1 januari 2023. Bland annat behöver föreningarna kunna ta fram en bostadsrätts andel av föreningens nettoskuldsättning till mäklarnas objektbeskrivningar.

Vad innebär den nya lagen? Kursen Årsredovisningar för bostadsrättsföreningar 2024 beskriver vad den beslutade nya lagstiftningen i ”Tryggare bostadsrätt” får för konsekvenser för föreningarna.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE