Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

BG Institute är stolta över att vara auktoriserade av Utbildningsföretagen. Kvalitetsauktorisationen är en garanti för kvalitet och etik som gör att våra kursdeltagare, partners och leverantörer kan känna sig trygga med att anlita och samarbeta med oss. Under oktober genomfördes en uppföljande kvalitetsrevision som resulterade i en förnyad auktorisation.

Kvalitetsauktorisationen kontrolleras och utfärdas av Almega Utbildningsföretagen, gäller tillsvidare men revideras regelbundet. Ett auktoriserat utbildningsföretag måste hålla god kvalitet och ha rutiner för kvalitetssäkring och hantering av kvalitetsrisker. Det måste också uppfylla högt ställda krav på etiskt uppförande och sund ekonomi.

Auktorisationen ger trygghet för dig som ska gå eller köpa en utbildning och bidrar samtidigt till att skapa en seriös och kvalitetssäkrad utbildningsbransch.

– Kvalité och därigenom kundnöjdhet är BG Institutes främsta drivkraft. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att vi tillgodoser våra kunders högt ställda förväntningar, säger Veronica Hult som är utvecklingschef på BG Institute. Vi nöjer oss dock inte här, vi har som ambition att leda utvecklingen inom vår bransch och agera som ett föredöme för andra.

Auktorisationen innehåller åtta kriterier som utbildningsföretaget måste uppfylla. Ansökan bedöms av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd. När kriterierna är uppfyllda lämnas en rekommendation till Utbildnings­företagens styrelse, som tar beslut om att auktorisation ska beviljas. Nämnden ansvarar även för revision, tillsyn och granskning av medlemmarnas efterlevnad av auktorisationskraven.

Kompetensbehov. BG Institute har god kunskap om kompetensbehoven inom de branscher man utbildar inom.

Relevanta utbildningar. BG Institute säkerställer att utbildningarna har relevans på arbetsmarknaden.

Struktur. BG Institute säkerställer att kursdeltagarna har förutsättningar för att nå de uppsatta målen med utbildningen.

Pedagogik. BG Institute har en pedagogik på kurserna som ger deltagarna förutsättning-ar att nå de uppsatta målen med utbildningen.

Personell kompetens. BG Institute säkerställer att kursledare och föreläsare som anlitas för undervisningen har rätt kompetens.

Metodutveckling. BG Institute arbetar fortlöpande med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.

Resultatuppföljning. BG Institute följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.

Systematiskt kvalitetsarbete. BG Institute har ett dokumenterat system för kvalitetsarbete som säkerställer ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose krav och förväntningar från kunder och andra intressenter.

Intyg från Utbildningsföretagen 2023-10-26

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE