20 % på din första kurs med koden nykund20

Att leda och genomföra ett projekt är inte enkelt. Många undersökningar visar att över hälften av projekten, och ända upp till 70 procent, misslyckas och ju större projekt desto högre risk är det att de drar över när det kommer till tid eller budget.

Formeln för ett lyckat projekt kan sägas vara när resultatet är lika stort eller något större, än förväntan. Projektet ska leverera rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt kostnad.

Projekttriangeln – ett verktyg för projektets begränsningar
Ett verktyg att använda för detta är projekttriangeln, som definierar projektets begränsningar i form av resurser, kvalitet och tid. Det finns alltid en absolut variabel – den vi måste hålla vad som än krävs.

Givetvis vill vi att projektet ska uppnå en viss kvalitet samtidigt som vi har en begräsning på tid och resurser. Gentemot vår beställare så kan vi ofta bara lova en eller två av dessa tre parametrar. Vi vill göra rätt sak, i rätt tid till rätt kostnad men vi kan aldrig ha hela bilden klar för oss. Projektet påverkas av omvärlden och det är omöjligt att förutsäga allt som kan inträffa. Därför behöver vi veta vilken av de tre parametrarna som måste hållas vad som än inträffar, även sådant som vi inte kan veta och planera för.

Tid, resurser och kvalitet
Tid är en deadline som talar om när projektet ska vara klart, resurser är prislappen för projektet. Hur mycket det får kosta totalt sett och vilka resurser vi har för att färdigställa det och kvalitet är den kravnivå och ambition vi har med projektet.

Planera och genomföra
Projektledarens roll är att planera och genomföra projektet, säkerställa att målen uppnås och se till att projektet når upp till mottagarens krav, det vill säga att den som ska förvalta och använda sig av det som skapas är nöjd med resultatet.

Innan du påbörjar ditt projekt, vare sig det är stort eller litet, är det bra att använda projekttriangeln för att få en bra struktur för ditt arbete.

Fördjupade kunskaper i projektledning
Vill du lära dig att effektivt leda ett projekt genom konkreta verktyg och metoder? Vår kurs Projektledning i praktiken går igenom projektet från planering och uppstart till avslut och kombinerar teori med praktisk träning med vår populära föreläsare Karl Fernström som lett både stora internationella som små lokala projekt inom teknik- och affärsutveckling.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE