Oavsett ålder och anställningsform har en anställd rätt till 25 dagar semesterledighet per år. Arbetsgivaren kan inte ge den anställde sämre förmåner än semesterlagens regler. Däremot är det möjligt att komma överens om bättre förmåner.

1. All semesterledighet räknas i hela dagar. Den anställde kan alltså inte ta ut en halv semesterdag.

2. Högtider som midsommarafton, julafton eller nyårsafton räknas inte som semesterdagar.

3. Den som har rätt till mer än 20 dagars semester har möjlighet att spara överskjutande dagar under fem år och ta ut dem sammanhängande, dock maximalt tio veckor.

4. Den anställda kan bli skyldig att avbryta semestern, men det krävs synnerliga skäl, exempelvis att majoriteten på arbetsplatsen har blivit sjuka.

5. Om den anställda inte kommer överens med arbetsgivaren om när han eller hon ska vara ledig, kan arbetsgivaren ta beslut om vilken tidsperiod den anställde får semester.

Detta var fem enkla tips att tänka på, men semesterlagen är komplex och i vissa delar svårtillämpad. Vet du hur semesterskuldsberäkningar och löneväxling går till? Vad har intermittent arbete för konsekvenser och hur beräknar du det?

I vår kurs Semesterlagen i praktiken förklarar föreläsaren Jonas Wiberg hur de svåra frågorna blir enkla att hantera ur ett arbetsgivarperspektiv. 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE