Agneta Bäcklund

Justitieråd

Agneta Bäcklund är Justitieråd och ledamot av Högsta Domstolen sedan 2010. Hon har tidigare varit rättschef, chef för Straffrättsenheten och chef för Åklagarenheten i Justitiedepartementet samt haft offentliga uppdrag som särskild utredare, sakkunnig och expert i flera statliga utredningar. Hon är även medförfattare till Brottsbalken, en kommentar.


Hur uppfattas Agneta av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,83 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Agneta Bäcklund föreläser på följande kurser

Straffrätt
Brottmålsprocessen från tingsrätt till Högsta domstolen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Apr-28 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 27 Apr-28 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 28 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN