Agneta Bäcklund

Justitieråd

Agneta Bäcklund är Justitieråd och ledamot av Högsta Domstolen sedan 2010. Hon har tidigare varit rättschef, chef för Straffrättsenheten och chef för Åklagarenheten i Justitiedepartementet samt haft offentliga uppdrag som särskild utredare, sakkunnig och expert i flera statliga utredningar. Hon är även medförfattare till Brottsbalken, en kommentar.


Hur uppfattas Agneta av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,83 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,50 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Agneta Bäcklund föreläser på följande kurser