Anna Berntorp

Advokat och delägare

Anna Berntorp är advokat och delägare på DLA Piper i Sverige där hon i huvudsak arbetar med aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och bolagsrättslig rådgivning. Anna arbetar bland annat med börsnoteringar och offentliga uppköpserbjudanden, samt kapitalanskaffningar och bolagsstyrning i såväl privata som börsnoterade bolag. Hon har stor erfarenhet av bolagsstämmor, styrelsearbete och frågor om ersättningar och incitamentsprogram. Därutöver biträder Anna regelbundet klienter med löpande aktiemarknadsrättslig rådgivning, exempelvis informationsgivning och insiderfrågor samt rapporteringsskyldighet. Anna har undervisat i bolagsrätt vid Stockholms universitet och håller regelbundet föredrag för klienter och praktiker inom sina specialistområden.

 Image of

Anna Berntorp föreläser på följande kurser