Anna Dahlman Petri

VA-expert

Anna Dahlman Petri är konsult och expert inom VA-juridik och VA-ekonomi. Anna har många år erfarenhet som expertkonsult inom VA-området, Anna skriver regelbundet artiklar och genomför utbildningar och föreläsningar.


Hur uppfattas Anna av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,60 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,60 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Anna Dahlman Petri föreläser på följande kurser