Anna Dahlman Petri

VA-expert

Anna Dahlman Petri är konsult och expert inom VA-juridik och VA-ekonomi. Anna har många år erfarenhet som expertkonsult inom VA-området, Anna skriver regelbundet artiklar och genomför utbildningar och föreläsningar.


Hur uppfattas Anna av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,60 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,60 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Anna Dahlman Petri föreläser på följande kurser

Vattenrätt
Strategisk VA-taxa i praktiken
Livesändning | On demand | Kurslokal

Stockholm 18 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Miljörätt | Vattenrätt
Juridiskt hållbara dagvattenlösningar i planer och avgifter
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN