Assur Badur

Chefsjurist

Assur Badur är chefsjurist hos Alecta Fastigheter.. Assur Badur har även arbetat som bolagsjurist. Han arbetar i huvudsak med kommersiell fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt. Han har varit rådgivare till såväl svenska som internationella företag, med särskild inriktning på försäljningar och förvärv samt utveckling av fastigheter och fastighetsbolag.


Hur uppfattas Assur av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 4,7 av 5
Föreläsarens pedagogik: 4,4 av 5

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 5.


Assur Badur är tillsammans med Nils Larsson, Ulf Jensen och Stieg Synnergren författare till kursboken Fastighetstransaktioner i praktiken. Han är tillsammans med Jonny Flodin och Rickard Hager författare till boken Kommersiell hyresrätt fjärde uppl. 2017)

 Image of

Assur Badur föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Fastighetsrätt | M&A
Fastighetstransaktioner i praktiken
Betyg 4.43 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Nov 2024 Fåtal platser
Livesändning 04 Nov 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 04 Dec 2024 Platser finns
TILL KURSEN