Björn Hellman

Advokat

Björn Hellman är expert inom miljörätt och fastighetsrätt. Björn är advokat och anställd vid Advokatfirman Åberg & Co sedan 2012. Björn biträder främst stora och små industri- och byggföretag, kommunala, landstingskommunala och statliga företag samt staten och kommuner.


Hur uppfattas Björn av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Inom miljörätten arbetar Björn Hellman i första hand med tillståndsprövningar av industrianläggningar och infrastruktur samt vattenverksamhet. Han arbetar även med avfallsrättsliga frågor, miljöskadestånd, tillsynsfrågor, miljöbrott samt med miljörättsliga frågor i samband med företags- och fastighetstransaktioner.

Inom fastighetsrätten arbetar Björn Hellman främst med hyra, nyttjanderätter, exploatering, detaljplanefrågor och bygglov samt entreprenad.

 Image of

Björn Hellman föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Miljörätt
Miljörättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 18 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 18 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Miljörätt
Aktuell avfallslagstiftning – tillstånd och tillsyn
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 26 Apr 2023 Platser finns
Livesändning 26 Apr 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 26 Maj 2023 Platser finns
TILL KURSEN