Blanka Kruljac Rolén

Advokat och delägare

Blanka Kruljac Rolén är advokat och delägare på DLA Piper Sweden KB. Hon är specialiserad på fastighetsrätt, särskilt bostadsrättsjuridik, föreningsrätt och hyresrätt. Blanka har stor erfarenhet av fastighetsrättsliga tvister i domstolar och hyresnämnder. Hon har bakgrund i domstol och har varit tf hyresråd vid Hyresnämnden i Stockholm samt chefsjurist på HSB Riksförbund.

 Image of

Blanka Kruljac Rolén föreläser på följande kurser