Britta Nordström

Skattejurist

Britta Nordström är skattejurist med inriktning mot moms, speciellt inom fastighet och byggsektorn. Britta har mer än tjugo års erfarenhet som rådgivare i momsfrågor som uppkommer i samband med exempelvis projektutveckling och entreprenad, byggnation av allmän platsmark, bildande av gemensamhetsanläggningar, fastighetsförvaltning samt transaktioner. Britta har tidigare arbetat på EY samt Skatteverket.


Hur uppfattas Britta av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,69 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,46 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Britta Nordström föreläser på följande kurser

Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2022 - för ekonomichefer och redovisningsansvariga
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 dec 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Ekonomi | Moms | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2022 - för revisorer och redovisningskonsulter
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 10 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt | Moms | Skatterätt
Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 17 okt 2022 Fåtal platser

Stockholm 24 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN