Britta Nordström

Skattejurist

Britta Nordström är skattejurist med inriktning mot moms, speciellt inom fastighet och byggsektorn. Britta har mer än tjugo års erfarenhet som rådgivare i momsfrågor som uppkommer i samband med exempelvis projektutveckling och entreprenad, byggnation av allmän platsmark, bildande av gemensamhetsanläggningar, fastighetsförvaltning samt transaktioner. Britta har tidigare arbetat på EY samt Skatteverket.


Hur uppfattas Britta av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 6,69 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,46 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Britta Nordström föreläser på följande kurser

Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för ekonomichefer och redovisningsansvariga
Betyg 6,90 av 7,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 23 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för revisorer och redovisningskonsulter
Betyg 5,84 av 7,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 09 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Fastighetsrätt | Moms | Skatterätt
Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 24 Mar 2023 Fåtal platser
Livesändning 24 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 24 Apr 2023 Platser finns
Stockholm 19 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 19 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN