Camilla Backman

Civilingenjör

Camilla Backman arbetar på Forum fastighetsekonomi som fastighetsvärderare, i huvudsak med värderingar av mark inom exploateringsområden från tidigt skede där det kan föreligga vissa förväntningsvärden till färdig tomtmark. Camillas vardagliga arbete består även av bedömningar av intrångsersättningar och exploateringsfrågor i övrigt. Innan Forum fastighetsekonomi arbetade Camilla ca 7,5 år i Vallentuna kommun, senast som projektchef för ett större stadsutvecklingsområde.

 Image of

Camilla Backman föreläser på följande kurser