Camilla Backman

Civilingenjör

Camilla Backman arbetar på Forum fastighetsekonomi som fastighetsvärderare, i huvudsak med värderingar av mark inom exploateringsområden från tidigt skede där det kan föreligga vissa förväntningsvärden till färdig tomtmark. Camillas vardagliga arbete består även av bedömningar av intrångsersättningar och exploateringsfrågor i övrigt. Innan Forum fastighetsekonomi arbetade Camilla ca 7,5 år i Vallentuna kommun, senast som projektchef för ett större stadsutvecklingsområde.

 Image of

Camilla Backman föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | PBL
Markanvisningar - möjligheter, fallgropar och vinstmaximering
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 11 Sep 2023 Platser finns
Livesändning 11 Sep 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 11 Okt 2023 Platser finns
TILL KURSEN