Carl Brodén

advokat och senior advisor - Roschier Advokatbyrå

Carl Brodén är advokat och senior advisor på Roschier Advokatbyrå. Carl har en inriktning mot finansjuridik med särskilt fokus på rekonstruktions- och obeståndsfrågor. Han är också gästföreläsare i finansjuridik och sakrätt vid Stockholms universitet och Uppsala universitet och är aktiv i Stockholm Centre for Commercial Law.

 Image of

Carl Brodén föreläser på följande kurser