Catrin Åkerlund

Auktoriserad skatterådgivare

Catrin Åkerlund är auktoriserad skatterådgivare och Partner vid Grant Thorntons huvudkontor i Stockholm. Hon har arbetat på Grant Thornton sedan oktober 2015. Catrin har stor och mångårig erfarenhet av företagsbeskattning i olika branscher och har härutöver en särskild inriktning på beskattning av delägare i fåmansföretag och skatteeffektiva uttag ur fåmansföretag. Catrin har erfarenhet från att föreläsa både internt på Grant Thornton och externt hos olika utbildningsföretag. Catrin arbetar med företagsbeskattning för ägarledda svenska företag, såsom omstruktureringar, försäljning och förvärv av företag, transaktioner, fastighetsbeskattning, incitamentslösningar och skattemässiga planeringsåtgärder.

 Image of

Catrin Åkerlund föreläser på följande kurser

Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för ekonomichefer och redovisningsansvariga
Betyg 4,93 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Nov 2023 Fullbokat
Livesändning 23 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 21 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för revisorer och redovisningskonsulter
Betyg 4,17 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Fullbokat
Livesändning 09 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN