Charlotta Törnell

Justitiesekreterare, Högsta domstolen

Charlotta Törnell är i grunden hovrättsassessor från Hovrätten för Västra Sverige. Hon har tidigare arbetat som bolagsjurist och på affärsjuridisk advokatbyrå. Charlotta var en av tre utredningssekreterare i Barnkonventionsutredningen som lämnade sitt betänkande i november 2020. I dag arbetar hon som justitiesekreterare på Högsta domstolen. Charlotta är en av domstolsakademins lärare på behörighetskursen för tingsnotarier. Hon har också föreläst om barnkonventionen för bl.a. domarförbundet och på Barnrättsdagarna. Charlotta är medförfattare till den kommande Karnov lagkommentaren om Barnkonventionen.

 Image of

Charlotta Törnell föreläser på följande kurser

Familjerätt | Offentlig rätt
Barnkonventionen och svensk rätt
E-kurs

Som deltagare får du en bred kompetens om vad barnkonventionen faktiskt innehåller och hur man går tillväga vid tolkningen och tillämpningen av barnkonventionen.

LÄS MER