Clara Görrel

Biträdande jurist

Clara Görrel, biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är specialiserad inom arbetsrätt och arbetar med arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Clara har bland annat erfarenhet av frågor som rör företagshemligheter, arbetsmiljö, verksamhetsövergångar, företagsöverlåtelser, omorganisationer och andra verksamhetsfrågor. Clara arbetar även med arbetsrättsliga processer och skiljeförfaranden.

 Image of

Clara Görrel föreläser på följande kurser