Clara Görrel

Biträdande jurist

Clara Görrel, biträdande jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är specialiserad inom arbetsrätt och arbetar med arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Clara har bland annat erfarenhet av frågor som rör företagshemligheter, arbetsmiljö, verksamhetsövergångar, företagsöverlåtelser, omorganisationer och andra verksamhetsfrågor. Clara arbetar även med arbetsrättsliga processer och skiljeförfaranden.

 Image of

Clara Görrel föreläser på följande kurser

Arbetsrätt | Diskriminering & arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågor och kränkande särbehandling
Livesändning | On demand
Livesändning 21 Feb 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 21 Mar 2023 Platser finns
TILL KURSEN