David Frydlinger

Advokat och delägare

David Frydlinger är advokat och delägare på Cirio Advokatbyrå. David är författare till den nyutgivna boken ”Spelregler för hållbar affärsverksamhet – lagar, kontrakt och moral” (Norstedts Juridik 2023). Han har bland annat fokus på hållbarhetsfrågor och på byggande av framgångsrika partnerskap i kommersiella relationer. David är också huvudförfattare till boken ”Contracting in the New Economy – Using Relational Contracts to Boost Trust and Collaboration in Strategic Business Relationships” (Palgrave Macmillan 2021) och har författat artiklar i Harvard Business Review i ämnet.

 Image of

David Frydlinger föreläser på följande kurser