David Frydlinger

Advokat

David Frydlinger är advokat och managing partner på Cirio Advokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet i Norden och globalt av att förhandla och skriva kontrakt för av långsiktiga partnerskap. David är också huvudförfattare till boken ”Contracting in the New Economy – Using Relational Contracts to Boost Trust and Collaboration in Strategic Business Relationships” (Palgrave Macmillan 2021) och har författat artiklar i Harvard Business Review i ämnet. David är dessutom expert inom IT-rätt och dataskydd.

 Image of

David Frydlinger föreläser på följande kurser