Elias Högberg

Byggarbetsmiljöspecialist

Byggarbetsmiljöspecialist med expertis inom strategiskt och operativt arbete inom byggarbetsmiljöområdet.

Lång erfarenhet i rollen som back-up ansvarig byggherre där han har utformat strategier för att hantera Bas-P och -U för byggherrar med stora industriinvesteringar och inför uppstart samordnat med arbetsmarknadens parter samt berörda myndigheter. Deltagare i TK301 för SIS som utvecklar standarder inom arbetsmiljö, ISO45000 serien.

 Image of

Elias Högberg föreläser på följande kurser

Arbetsmiljö | Entreprenadrätt | Fastighetsrätt - PBL
Nya regler för byggherrens arbetsmiljöansvar i bygg- och anläggningsprojekt
Webbinarium | Livesändning
Webbinarium 02 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN