Elsa Arbrandt

Advokat och delägare

Elsa Arbrandt är advokat och delägare i Advokatfirman Cederquists verksamhetsgrupp för tvistlösning där hon ansvarar för stora kommersiella tvister i domstol och genom skiljeförfarande, med tonvikt på civilrätt, folkrätt och konkurrensrätt. Elsa är också ansvarig för Cederquists specialistområde Corporate Sustainability, Risk Management and Compliance och har genomfört mer än 30 interna utredningar inom ett brett spektrum av branscher och ärenden från brott mot internationell rätt, livsmedels- och apotekslagstiftning till misstänkt ekonomisk brottslighet, inklusive bedrägeri, mutor och penningtvätt. Hon bistår också regelbundet i konkurrensrättsliga utredningar inför EU-kommissionen och Konkurrensverket samt ger rådgivning rörande gällande sanktionsregleringen.

Elsa Arbrandt rankas som Next Generation Partner av Legal500 inom både Dispute Resolution och EU & Competition.

 Image of

Elsa Arbrandt föreläser på följande kurser