Eva Broman

Utbildningskonsult

Beteendevetare, certifierad coach, stressterapeut, specialist inom tillämpad psykofysiologi.

Eva driver företaget Antilopmetoden AB. Sedan 2004 har hon arbetat med att utbilda och coacha ledare i att öka förmågan att klara höga krav och stor arbetsbelastning. Eva har lång erfarenhet av och är specialiserad på att hjälpa sina kunder att frigöra tid och minska stress samtidigt som de får utbildning och coaching i att utvecklas som ledare. Den vanligaste kunden är alltså ledare men utbildningen fungerar väl även för andra yrkesgrupper.

 Image of

Eva Broman föreläser på följande kurser

HR | Ledarskap
Hur du minskar din stress och samtidigt utvecklar ditt ledarskap
E-kurs

Kursen ger dig en strategi för hur du kan kombinera mycket arbete med att leverera och samtidigt må bra.

LÄS MER