Fanny Gleiss Wilborg

Advokat

Fanny Gleiss Wilborg är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Hon har betydande erfarenhet som skiljedomare och har varit såväl ensam skiljedomare som ordförande i ett stort antal svenska och internationella skiljemål. Fanny Gleiss Wilborg har också varit domare och chefsrådman vid tingsrätt och hanterat en stor mängd kommersiella tvistemål genom åren. Fanny Gleiss Wilborg är en mycket uppskattad lärare och hon föreläser regelbundet inom skiljemanna- och processrätt. Hon är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II.

 Image of

Fanny Gleiss Wilborg föreläser på följande kurser

Processrätt
Vinn målet på bevisningen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 18 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 18 Jan 2024 Platser finns
Stockholm 12 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 12 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Entreprenadrätt | Processrätt
Entreprenadrättsliga tvister
Betyg 4,77 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 05 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 05 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 05 Jan 2024 Fåtal platser
Stockholm 21 Maj 2024 Platser finns
Livesändning 21 Maj 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Jun 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Bevisning och förhör i tvistemål
Betyg 4,71 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 22 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 22 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN