Fanny Gleiss Wilborg

Advokat

Fanny Gleiss Wilborg är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Hon har betydande erfarenhet som skiljedomare och har varit såväl ensam skiljedomare som ordförande i ett stort antal svenska och internationella skiljemål. Fanny Gleiss Wilborg har också varit domare och chefsrådman vid tingsrätt och hanterat en stor mängd kommersiella tvistemål genom åren. Fanny Gleiss Wilborg är en mycket uppskattad lärare och hon föreläser regelbundet inom skiljemanna- och processrätt. Hon är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och II.

 Image of

Fanny Gleiss Wilborg föreläser på följande kurser

Entreprenadrätt | Processrätt
Entreprenadrättsliga tvister
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 21 feb 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Civilrätt | Processrätt
Bevisning och förhör i tvistemål
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 23 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN