Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

De flesta mål avgörs på bevisningen sägs det. Hur påverkar det ditt sätt att arbeta med bevisfrågor och lägga fram bevisningen? Hur hanterar du bevisfrågorna i skriftväxlingen, under förberedelsen och under huvudförhandlingen för att uppfylla din parts syfte med tvisten?

Den här kursen har ett praktiskt fokus på bevisningen och hur du rent faktiskt kan arbeta med bevisfrågorna för att få störst genomslag. Med koppling till strategiska och praktiska överväganden går vi igenom hur edition, editionsförhör, syn och experter bör användas. Vi går igenom vilka strategiska överväganden du bör göra vad gäller bevisningen – när bör du vara passiv, när bör frågor ställas, hur kan du skapa bevislättnad och hur kan du argumentera om bevisbörda?  Vi visar exempel på hur bevisuppgifter kan formuleras utifrån dessa överväganden och hur bevisuppgifter formuleras i större tvister. Vi går igenom hur bevisningen kan hanteras under huvudförhandlingen, hur bevisningen läggs fram i sakframställningen och hur bevisfrågor hanteras i pläderingen. Även frågor om ny bevisning i sent skede gås igenom, om du vill få in sådan eller om du vill att den ska avvisas.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur bevisuppgiften bör formuleras
  • När du ska begära edition eller editionsförhör och hur du gör det
  • Hur syn ska hanteras
  • Hur expertbevisningen får störst genomslag
  • Hanteringen av handlingar under förberedelse och huvudförhandling
  • Bevisfrågorna i sakframställning och plädering
  • Nya bevis efter stupstock eller under huvudförhandling
  • Beviskrav, bevisbörda och hur du kan skapa bevislättnad

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursdagens innehåll i detalj.

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och advokater som företräder part som ombud i kommersiella tvister vid allmän domstol och/eller i skiljeförfaranden.

Nivå

Du bör ha några års praktisk erfarenhet av att företräda part i tvistemålsprocess i allmän domstol och/eller skiljeförfaranden.

Du som tidigare har gått Bevisning och förhör i tvistemål eller kursen Att övertyga domaren i tvistemål kommer ha behållning även av denna kurs eftersom vi här fokuserar mer praktiskt och strategiskt på bevisfrågorna – ur ett partsperspektiv.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att lära sig strategier och pedagogiska grepp för att bevisfrågorna ska få den effekt som önskas.

Övrigt

Deltagarna kommer att få del av exempel och få del av PPT-presentation i samband med kurstillfället.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Inledning och allmänt om bevisning.

Bevisningen i de första skrifterna.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Bevisuppgifterna.

Handlingar och Edition.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Sakkunnigbevisning. Muntlig bevisning.

Hur skapa bevisvärde?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Bevisning under huvudförhandling: i sakframställan, bevisupptagning och plädering.

Något om bevisbörda, beviskrav och möjligheter till bevislättnad.

Ny bevisning i sent skede.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

12 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Fåtal platser

On Demand
T.o.m. 12 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 18 december 2023 och 12 september 2024 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fanny Gleiss Wilborg
Advokat
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Robin Oldenstam
Advokat
Läs mer