Fredric Renström

Advokat

Fredric Renström är advokat vid Lindskog Malmström Advokatbyrå. Fredric är en av Sveriges främsta advokater inom svensk och internationell familjerätt och en uppskattad föreläsare vid BG Institute. Dessutom föreläser Fredric regelbundet både i Sverige och internationellt. Fredric Renström deltog som expert i införandet av The Maintenance Regulation och The 2007 Hague Protocol och är medlem i International Academy of Matrimonial Lawyers (IAML).

 Image of

Fredric Renström föreläser på följande kurser

Familjerätt
Internationell bodelning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 30 aug 2022

Stockholm 01 sep 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Familjerätt
Familjerättslig nyhetsdag 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Malmö 22 nov 2022

Göteborg 23 nov 2022

Stockholm 07 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Familjerätt
Boutredning, arvskifte och testamentesfrågor 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 15 nov-16 nov 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Familjerätt
Makar och business – när en eller båda makarna driver affärsverksamhet
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 27 okt 2022 Fåtal platser

Stockholm 26 maj 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Familjerätt
Dödsboförvaltning från ax till limpa
On demand

On demand t.o.m 01 jul 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Familjerätt
Processen i ekonomisk familjerätt
On demand

On demand t.o.m 08 jul 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Familjerätt
Best practice i bodelning
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 19 okt 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN